TREBA ZNATI: PORESKA UPRAVA ĆE NAM VRAĆATI NOVAC, evo šta SAMO treba da uradite! (INFO)

racunanje
Naplata zastareva za pet godina, od dana kada je zastarelost počela da teče, navodi se u obaveštenju Ministarstva finansija

Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji propisano je da pravo na utvrđivanje inaplatu poreza i sporednih poreskih davanja zastareva za pet godina.

Naplata zastareva za pet godina, od dana kada je zastarelost počela da teče, navodi u današnjem obaveštenju Ministarstvo finansija, koje podseća da se rešenja koja danas dobijaju poreski obveznici odnose na poslednji kvartal 2014. godine.

Do tada je, naime, važio zakon na osnovu kojeg je Poreska uprava donosila rešenja o solidarnom porezu fizičkim licima kojima isplatilac prihoda nije pravilno obračunao i umanjio neto prihod.

[adsenseyu1]

Rešenja su doneta i zbog ravnopravnog tretmana svih fizičkih licakojima isplatilac prihoda nije pravilno obračunao i umanjio neto prihod.

Donošenju rešenja o utvrđivanju tzv. solidarnog poreza, inače, prethodi uručenje zapisnika fizičkom licu, u kome je objašnjen osnov i način obračuna.

Foto: Pixabay

Kako se navodi u obaveštenju iz Ministarstva finansija, u pitanju je obiman i složen posao koji je, između ostalog, vezan i za razvoj i primenu softverske podrške za donošenje rešenja kao i analizu podataka dobijenih uparivanjem podnetih poreskih prijava i podataka o izvršenim iznosima umanjenja neto prihoda.

Poreska uprava će i u narednom periodu nastaviti da utvrđuje razliku za uplatu neto prihoda po osnovu tzv. solidarnog poreza zaključno sa četvrtim kvatalom 2014. godine, što znači da će novac biti vraćen svim poreskim obveznicimakoji prijave da im je naplaćen solidarni porez na objedinjene zakasnele isplate u jednom mesecu.

[adsenseyu1]

Naime, svim građanima u Srbiji čija su primanja umanjena po osnovu obračunatog solidarnog poreza na objedinjene zakasnele isplate, na osnovu zahteva biće refundirana sredstva, kako je to i predviđeno Zaključkom Vlade Republike Srbije.

Foto: Pixabay

Na sajtu Poreske uprave objavljeno je obaveštenje i zahtev za povraćaj odnosno obustavu postupka.

Svim licima koja podnesu zahtev nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave prema mestu prebivališta, a ispunjavaju uslove za povraćaj koji su propisani Zaključkom, biće vraćen novac, odnosno biće obustavljen postupak utrvrđivanja obaveze.

Poreska uprava donosi rešenje u roku od 30 dana, od dana podnošenja zahteva, a u roku od 15 dana, od dana donetog i uručenog rešenja, vrši se povraćaj uplaćenih sredstava, ukoliko je lice obavilo uplatu po osnovu tzv. solidarnog poreza.

Ukoliko lice nije obavilo plaćanje, postupak se obustavlja rešenjem.

(Telegraf.rs / Tanjug)