Student sa Medicinskog fakulteta otkrio istinu o doktoru Stevanoviću o kom priča cela Srbija

korona

Foto: Screenshot Tanjug

Podrška za doc. Stevanovića dolazi i sa medicinskog fakulteta od najboljih studenata

Doktor Goran Stevanović je izazvao pažnju svojim pojavljivanjem ne samo zbog stručnosti koju poseduje već i nastupa kada je napustio konferenciju za novinare jer je bilo više smrtnih slučajeva nego prethodnih dana te je upozorio da ćemo imati sličan scenario kao u Italiji i Španiji upravo zbog neodgovornog ponašanja građana.

Takođe, upravo zbog nastupa su ga mnogi iskritikovali na društvenim mržama.

Međutim, njegovi studenti sa Medicinskog fakulteta su stali u odbranu profesora Stevanovića.

Dakle, oni su napisali kako mu pružaju maksimalnu podršku zbog prozivki koje je dobio na svoj račun.

Dodali su da je pre svega doktor Stevanović dobar čovek i prava osoba koju je Vlada Srbije izabrala za člana kriznog štaba.

Podrška za doc. Stevanovića dolazi i sa medicinskog fakulteta od najboljih studenata. On je definitivno jedan od najvećih eksperata koje imamo i svako osporavanje njegovog kredibiliteta je sramotno i pretenciozno.

Studenti su kazali da profesoreva stručnost nikada nije bila sporna, pogotovo njegovo znanje i kredibilitet te su iskritikovali one koji su mu uputili reči koje nisu bile na mestu.

Podsetimo, Doktor Stevanović je rođen 1972. godine u Beogradu.

Osnovnu i srednju školu završio je u Beogradu, kako ističe u biografiji priloženoj uz doktorsku disertaciju, sa odličnim uspehom.

Medicinski fakultet u Beogradu upisao je školske 1990/91. i diplomirao 1. jula 1996. godine sa prosečnom ocenom 9,42. Tokom studija, navodi, objavio je nekoliko stručnih radova na studentskim kongresima i časopisu „Medicinski podmladak“.

Poslediplomske studije iz oblasti Imunologije upisao je školske 1996/97. godine i 20. juna 2002. sa uspehom odbranio magistarsku tezu pod nazivom “Neadekvatna sekrecija antidiuretskog hormona kod obolelih od gnojnog bakterijskog meningoencefalitisa”,

Prvu godinu specijalističkih studija na Medicinskom fakultetu u Beogradu iz oblasti Infektologije upisao je školske 1997/98. godine i specijalistički ispit položio sa odličnim uspehom 30. oktobra 2001. godine.

Ovo je Vlada Bjelogrlić, blizak prijatelj Aleksandra Vučića koji je preminuo od KORONA VIRUSA

Od 2003. godine radi kao asistent na Medicinskom fakultetu u Beogradu, na predmetu Infektivne bolesti. Doktorirao 2012. sa tezom „Klinički značaj vanplućne tuberkuloze u diferencijalnoj dijagnozi nejasnog febrilnog stanja“. Mentor mu je bio dr Mijomir Pelemiš.

U zvanje docenta na katedri za infektivne bolesti izabran u julu 2013. godine.

Navodi da je objavio više stručno-naučnih radova kao autor ili koautor u časopisima sa recenzijom i na međunarodnim i domaćim kongresima.

Sekretar Srpskog udruženja za antimikrobnu hemoterapiju.

Zaposlen u Institutu za infektivne i tropske bolesti Kliničkog Centra Srbije od 24. avgusta 2000. godine, a sada je na funkciji direktora ustanove.

     

(Dnevne.rs/Espreso.rs)