Doneta odluka o švajcarcima: Vrhovni kasacioni sud izneo 5 ključnih stavova, evo šta to znači za dužnike (INFO)

cekic

Foto montaza: Dnevne.rs /Izvor: pixabay

Dejan Gavrilović, predsenik Udruženja bankarskih klijenata “Efektiva”, objašanjava da je ova odluka klasična amnestija banaka

Vrhovni kasacioni sud  usvojio je na danas održanoj sednici odluku o zaduženima u švajcarskim francima i konverzija.

Odluka se sastoji iz pet tačaka koje prenosimo u celosti:

1. Valutna klauzula se može pravno valjano ugovoriti u cilju očuvanja jednakosti uzajamnih davanja – tržišne vrednosti dinarskog iznosa plasiranih i vraćenih kreditnih sredstava koja se utvrđuje indeksiranjem kursa evra.

UPOZORENJE ZA SVE GRAĐANE: Ako vam na BENZINSKOJ PUMPI neko ponudi privezak, NI SLUČAJNO GA NE UZIMAJTE!

2. Ništava je odredba ugovora o kreditu o indeksiranju dinarskog duga primenom kursa CHF koja nije utemeljena u pouzdanom pisanom dokazu da je banka plasirana dinarska sredstva pribavila posredstvom sopstvenog zaduženja u toj valuti i da je pre zaključenja ugovora korisniku kredita dostavila potpunu pisanu informaciju o svim poslovnim rizicima i ekonomsko-finansijskim posledicama koje će nastati primenom takve klauzule.

3. Ugovor o kreditu proizvodi pravno dejstvo i nakon utvrđenja ništavosti klauzule o indeksaciji duga primenom kursa CHF.

U tom slučaju, ugovor će se izvršiti konverzijom uz očuvanje jednakosti uzajamnih davanja – tržišne vrednosti datog kredita utvrđene na osnovu kursa evra na dan zaključenja ugovora i isplatu kamate u visini određenoj ugovorima o kreditu iste vrste i trajanja, zaključenim sa valutnom klauzulom u evrima između istog davaoca kredita i drugih korisnika kredita čije se dugovanje utvrđuje primenom kursa evra.

4. U parničnom postupku u kome se odlučuje o pravnoj valjanosti ugovora o kreditu, odnosno ugovorne klauzule o indeksaciji duga u CHF, sud će na predlog tužioca odrediti privremenu meru kojom se davaocu kredita zabranjuje realizacija sredstava obezbeđenja i izvršenje ugovorne obaveze korisnika kredita, ukoliko već nije pokrenuto izvršenje radi realizacije sredstava obezbeđenja.

To znači da će na predlog zaduženog građana sud izdati privremenu meru kojom se banci zabranjuje aktiviranje hipoteke.

5. U slučaju kada je postupak izvršenja radi realizacije sredstava obezbeđenja duga iz kredita već pokrenut, sud odnosno javni izvršitelj će na zahtev izvršnog dužnika odložiti izvršenje bez polaganja jemstva.

Dejan Gavrilović, predsenik Udruženja bankarskih klijenata “Efektiva”, objašanjava za Telegraf da je ova odluka klasična amnestija banaka.

PREVARA GODINE U SRBIJI: Milijana i Milojko NIKADA NISU imali intimne odnose, oni su u stvari ROD?!

– To praktično znači da će svim klijentima koji dokažu da se njihova banka nije stvarno zadužila u francima i da im nije predstavila sve rizike uzimanja kredita u ovoj valuti, biti omogućena konverzija duga u evre, po paritetu koji je važio na dan isplate – kaže Gavrilović. On smatra da je ova odluka došla kasno i da je to trebalo da se uradi davno.

– Pošto je ovoliko vremena prošlo, mi smo išli na noštavost ugovora ili na raskid, ali u ovoj odluci toga nema. Po mišljenju, ova odluka je skandalozna – kaže Gavrilović.

Odluka Vrhovnog suda o kreditima u švajcarskim francima je deo rešenja koje su štediše tražile,rekao je za TV Prva predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

– Dakle, za one u postpuku izvršenja postupak se prekida, bilo bi dobro da se izjednači sudska praksa. Ovo je dobra prilika da razgovore nastavimo i tražimo rešenje – rekao je on.

– Građani koji su uzeli te kredite su naivni i dobri, pošteni građani ove zemlje, bili su na neki način prevareni jer im je rečeno da im je u tom trenutku to najbolje – rekao je Vučić i dodao da je odluka države da pomogne zaduženima u CHF bila veoma teška.

(Dnevne.rs /Izvor: G. Avalić, Telegraf)