DIVAC NAPUŠTA OKS: Raspisani novi izbori (INFO)

kosarkas

Foto: www.mc.rs

Olimpijski komitet Srbije će uskoro dobiti novog predsednika!

Vlade Divac, prvi čovek OKS, napustiće funkciju na kojoj je od 2009. godine. Izvršni odbor OKS je na sednici doneo odluku da se otvara izborni postupak u Olimpijskom komitetu za izbor predsednika, članova Izvršnog odbora i članova Nadzornog odbora OKS. Određuje se i rok 18. novembar u 13 časova za dostavljanje nominacija za predsednika OKS, kao i članova Izvršnog i Nadzornog odbora.

[adsenseyu4]

U obrazloženju se navodi i da je članom 23. Statuta OKS određeno je da se izborna Skupština, na kojoj se vrši izbor organa i tela OKS održava najkasnije šest meseci po završetku Letnjih Olimpijskih igra, kao i da se izborne procedure bliže uređuju Poslovnikom o radu Skupštine OKS.

komitet

Foto: Tanjug.rs

Član 20. Statuta OKS predviđa da prilikom izbora i imenovanja na funkcije u OKS, odnosno izbora i imenovanja članova organa i tela OKS mora se voditi računa – da kandidat u karijeri ima iskustvo u sportu i sportskim organizacijama, zatim, da kandidat ima potrebna stručna znanja za dužnost koja mu se poverava i da kandidat ima visoke moralne i etičke kriterijume.

[adsenseyu1]

Na kraju, Statut OKS u članu 35. propisuje uslove koje kandidat za Predsednika OKS mora da zadovoljava – da je državljanin Srbije i da u karijeri ima najmanje 15 godina.

(Dnevne.rs /Izvor:B. O.,Blic.rs)

[adsenseyu5]

[adsenseyu2]

[adsenseyu1]