STIŽE DODATNA POMOĆ ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I PUTNIČKI SAOBRAĆAJ: Vlada sprema paket za najviše ugrožene delove privrede (INFO)

VEST

Dnevne.rs

Vlada Srbije usvojila je danas regulatorni okvir za dodatnu podršku privrednim subjektima u turizmu, ugostiteljstvu i putničkom saobraćaju, sektorima koji su posebno ugroženi pandemijom korona virusa

Reč je o dodatnoj podršci kroz povoljne kredite Fonda za razvoj sa produženim rokom otplate dužim grejs periodom, koji će im omogućiti veću likvidnost i efikasnije poslovanje.

Tako će privrednim subjetima iz tih oblasti biti omogućeno dobijanje kredita Fonda za razvoj za tekuću likvidnost i obrtna sredstva pod izmenjenim uslovima, koji podrazumevaju rok otplate do pet godina koji uključuje grejs period do dve godine.

Kako je saopštilo Ministarstvo finansija, ukupno trajanje kredita je do 24 meseca grejsa i do 36 meseci otplate, uz kamatnu stopu od jedan procenat na godišnjem nivou.

Takođe, krediti se odobravaju i vraćaju u dinarima, a maksimalan iznos kredita za preduzetnike i mikro pravna lica je do 20 mliona dinara, za mala pravna lica do 80 miliona dinara i za srednja pravna lica do 180 miliona dinara.

Najviši iznos odobrenog kredita može biti do 80 odsto ostvarenih poslovnih prihoda po poslednjem predatom finansijskom izveštaju.

novac

Foto montaža: Dnevne.rs/Tanjug

Ministar finansija Siniša Mali je podsetio da privredni subjekti iz tih sektora već koriste ekonomske mere koje je Vlada donela, a koje se odnose na odlaganje poreza i doprinosa na zarade i na isplatu tri minimalne zarade.

“Ovo je dodatna podrška za posebno ugrožene sektore, kojom će oni dobiti veću likvidnost, i samim tim će moći da efikasnije posluju. Razumevajući prirodu poslovanja u tim sektorima, i u razgovoru sa njima, došli smo do zaključka da je najvažnije da se produži rok otplate kredita i da imaju duži grejs period, kako bi imali više vremena da stabilizuju svoje poslovanje”, rekao je ministar finansija Siniša Mali.

Cilj je, napominje Mali, što brže pokretanje privredne aktivnosti i ocenjuje da se u tome uspelo, jer je, dodaje, Srbija već otvorila svoju ekonomiju, pre drugih zemalja.

Mali kaže da je država već isplatila i prvu minimalnu zaradu, koju su dobili i zaposleni u ovim sektorima, a drugi minimalac će biti isplaćen već početkom juna.

Ministar privrede Goran Knežević je istakao da je teško pouzdano oceniti uticaj korona virusa na privredu Srbije, ali da je sasvim sigurno da su na najvećem udaru bili oblast turizma, ugostiteljstva i putničkog saobraćaja

“Zato ćemo, kao što smo i obećali, i na ovaj način pomoći predstavnicima tih sektora kako bi održali likvidnost i što brže se vratili u privredne tokove.

Vodili smo računa da maksimalno relaksiramo uslove kako bi, uz našu podršku, u što kraćem roku prevazišli posledice izazvane pandemijom korona virusa”, kaže Knežević.

Time je, naglašava, još jednom pokazano da je Srbija jaka, sa stabilnom ekonomijom, koja ozbiljnim merama pomaže privredi.

Knežević i Mali su zaključili da je Vlada Srbije efikasno i brzo reagovala u novonastaloj ekonomskoj situaciji, koja je izazvana pandemijom virusa KOVID-19, kao i da se pokazalo da privrednici i građani mogu da se oslone na državu u svakom trenutku.

   

Dnevne.rs, Tanjug