Brodovi NATO ALIJANSE uplovili u luku Bar

Crna Gora

Foto: Wikipedia/Raymond Zoller, Armando Mancini

NATO stalna grupa brodova (SNMG-2), u čijem sastavu se nalaze brod Kraljevske Mornarice Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske i Španije, uplovila je juče u luku Bar, a u planu je niz zajedničkih aktivnosti pripadnika tri mornarice.