uklanjanje
Da li se ožiljci mogu ukloniti?

Bilo čime da su izazvani, ožiljci bitno mogu da poremete nečiji život. Oni su trajni svedoci uglavnom ružnih dešavanja koji su im prethodili. Iako predstavljaju…