piletina
Preti li Srbiji MUTIRANO pile?

Iako je ukrajinska kompanija MHP, za koju su mediji tvrdili da ulazi na srpsko tržište, demantovala navode da distribuira GMO piliće, čak i spekulacije da…