ParlamentEU udara najveći šamar Srbiji!

Izbori za Evropski parlament završeni su, sada se krenulo sa odmeravanjem snaga i pregrupisanjem, a u čitav izborni proces Srbija je zagledana jer je u veoma nezavidnoj poziciji. Srbija…