Merkur će krenuti retrogradno u Lavu od 26. jula do 19. avgusta pa bi u to vreme trebalo obratiti pažnju na priče i šta pričate