Kastro.


KRAJ JEDNE ERE: Kuba na stranputici (INFO)

Kraj ere kubanskog lidera Fidela Kastra nameće pitanje o budućnosti kubanskog jednopartijskog sistema, ali i o tome ko će zameniti stariju generaciju revolucionara Fidelov brat…