egoEGO – ČOVEKOVA CRNA RUPA

Crne rupe u zvezdanim sistemima su magneti, otežali od materije, koju su privukli, koja se više ne može osloboditi. Ako sebe posmatramo, kao mali kosmos,…