Zašto su važne ‘BIOGRAFIJE’! (INFO)

Foto: Dnevne.rs /pixabay

Da bi se jedno književno delo bolje razumelo, približilovreme događaja čitaocu, oživele minule godine, potrebno je nešto da znamo i o piscu, autoru te knjige!

Da bi nam neka znamenita ličnost bila bliža, takođe je potrebno da nešto o njoj znamo

O životu velikih ljudi: književnika, političara, umetnika, heroja i naučnika i svij ostalih velikana koji su se u nečemi istakli u toku svoga života i doprineli svom narodu i čovečanstvu saznajemo iz BIOGRAFIJE

Biografije su posebna vrsta pismenih sastava koje imaju za cilj da javnost upoznaju sa životo, i radom neke ličnosti.

One u sebi sadrže osnovne podatke, godine i sve što je vezano  za jednog čoveka.

Ako je biografija potpuno verodostojna događajima, ali bez ikakvih ličnih podataka iz života i ne zalazi u lični život, pisana stilom informacije onda je to naučna biografija!

 Biografija koja u sebi pored neophodnih tačnih podataka sadrži i mnogo zanimljivih detalja iz života ličnosti, a pisana je živo, umetnički, zove se umetnička biografija

Svakako da će čitaoca privući više umetnički stil i događaji vezani za jedno znamenito ime.

Da bi smo vam pomogli u pisanju u narednom tekstu ćemo vam dati nekoliko biografija poznatih ličnosti

VAŠE JE DA ZAPAZITE – kada je pisana isključivo naučnim  – racionalnim stilom, a kada umetničkim – literalno-emovionalnim.

Vežba! Pokušajte da i sami napišete neke važnije ličnosti iz vaše sredine…