Sveti mučenik Aretina: Vernici danas slave SVECA koji je zbog HRIŠĆANSTVA bio POSEČEN MAČEM!

svetac
Sveti mučenik Aretina imao je 95 godina kada je stradao od Jevrejina koji je želeo da istrebi hrišćane iz svoje zemlje

Pravoslavni vernici danas obeležavaju Svetog mučenika Aretu koji je stradao za veru Hristovu sa još preko 4.000 hrišćana, sveštenika, inoka i inokinja, građana, žena i dece.

[adsenseyu5]

Omiritskom zemljom je tada vladao neki Jevrejin Dunaan, opaki gonitelj hrišćana. Rešen da potpuno istrebi hrišćane iz svoje zemlje, on opkoli hrišćanski grad Negran i najpre poruči građanima da ako se ne odreknu Hrista, on će ih sve smrću umoriti.

Foto: calendar-ortodox.ro

Građani zatvoriše kapije, pa Dunaan dugo i bezuspešno poče napadati na gradske zidine. Tada se bezakoni knez zakle građanima da im ništa neće učiniti, samo neka mu otvore gradske kapije, da uđe i uzme danak koji mu oni duguju, pa će se zatim odmah udaljiti.

Hrišćani poverovaše i otvoriše kapije. Tada opaki Jevrejin pozva k sebi starca Aretu sa svim kliricima i drugim uglednim građanima i sve ih poseče mačem. I učini strahoviti pokolj po gradu.

[adsenseyu1]

Čuvši za ovo, vizantijski car Justin vrlo se ožalosti i napisa pismo Etiopskom caru Elezvoju da ide na Dunaana s vojskom i osveti nevinu krv hrišćansku. Elezvoj posluša Justina, udari s vojskom na kneza Omiritskog, pobedi ga, svu mu vojsku pogubi, a njega mačem poseče.

Za kneza Omiritskog, po Božjem otkrovenju, bi postavljen neki pobožni čovek Avramije, a za arhiepiskopa Omiritskog, opet po Božjem otkrovenju sv. Grigorije (v. 19. decembar).

U Negranu hrišćani obnoviše hram Svetoj Trojici, koji Dunaan beše sagoreo i podigoše hram Svetom mučeniku Areti i ostalim mučenicima Negranskim. 

(Telegraf.rs)