KAZNA 8.000 DINARA AKO POGREŠNO BACITE SMEĆE: Ovo morate da uradite kod kontejnera! (INFO)

bol

Foto-montaža: pixabay.com

Uputstvo, ujedno i molba za Novosađane je da otpad odvajaju već u domaćinstvu, te da ga odvojenog odlažu u podzemne kontejnere koji će biti jasno obeleženi za komunalni i za ambalažni otpad – objašnjava portparolka “Čistoće” Danijela Jankov

Pilot-projekat separacije otpada koji uvodi JKP “Čistoća” u Novom Sadu, trebao bi da natera sve nesavesne građane da počnu da odvajaju i odlažu komunalni od ambalažnog otpada. Iz posebno obeleženih podzemnih kontejnera će se otpad na gradsku deponiju od sada prevoziti odvojeno po vrsti, u za to posebno namenjenim kamionima. Oni koji ne budu poštovali, moraće da plate kaznuod čak 8.000 dinara.