STANITE PRED IKONU I POMOLITE SE: Danas slavimo desetu nedelju po Duhovima, nemojte se ogrešiti

sveća

Foto: Tanjug/AP

Car Dioklecijan poseti jednom grad Nikomidiju sa zlim umišljajem, da tu potpuno istrebi hrišćane. Poče bezdušno da muči hrišćane. Pred njim se pojavi Sveti Anikita, jedan od gradonačelnika, i ispovedi pred carem svoju veru u Hrista Gospoda, Boga vaploćenog u telu radi našeg spasenja.

Uz to još Anikita izobliči idole kao gluvo i nemo kamenje, kojima klanjati je nedostojno razumna čoveka. Razjaren car naredi, te mu jezik odsekoše. No Anikita silom Božjom i dalje govoraše. Tad pustiše lava na njega, no lav se umiljavaše oko njega.

U tom času Herkulov hram pade.

Fotije, srodnik Anikitin, videći čudesa i trpljenja Anikitina, poljubi Anikitu, objavi sebe za hrišćanina i doviknu caru: “O idolopokloniče, postidi se, bogovi tvoji su ništavila!”

Car naredi, da ga odmah mačem poseku.

No dželat dignuvši ruku na Fotija svetog sam sebe udari mačem i umre. Posle dugih muka baciše ih obojicu u tamnicu, gde tamnovahu tri godine. Tada ih izvedoše, zažariše ogromnu peć i baciše ih u oganj.

Kako je genetičar Miodrag Stojković odgovorio na mejl u kojem mu iz ministarstva prosvete traže broj telefona

Mnogi drugi hrišćani, ljudi, žene i deca svojevoljno uđoše s njima u oganj. I iz ognja ču se molitva hrišćana, kojom blagodarahu Bogu za smrt mučeničku. Postradaše svi oko 305 god. Sveti Anikita i Fotije prizivaju se u molitvama pri jeleosvećenju i vodoosvećenju.

Danas valja stati pred ikonu i pomoliti se.

       

(Dnevne.rs/Izvor: Srbija Danas.com)