Proces oživljavanja duhovnih čula kroz 8 dana : Očekujte velike promene u raspoloženju , mislima i osećanjima !

sake

Foto: Otacgerard.wordpress.com

Svesnim vežbanjem čovek može oživeti duševno-duhovne čulne organe.

Praktikovanjem ovih osam vežbi čovek oživljava osetilo koje se nalazi u području štitnjače, takozvana grlena čakra ili šesnaestolatični lotosov cvet. Primećuje promene svog duševnog raspoloženja; života želja, osećaja i najviše od svoga misaonog života.

Čovek mora skrenuti pažnju na postupke duše koje inače izvodi bezbrižno i nehajno, te ih pažljivo motriti. Takvih je postupaka 08:00.

[adsenseyu5]

U početku je najbolje posvetiti se određeno vreme samo jednoj vežbi, na primer, osam ili 14 dana, potom drugoj itd., Te ponovo početi od prve. Osmu je vežbu, međutim, najbolje raditi svakodnevno. Postepeno čovek stiče istinsku samospoznaju i sagledava postignuti napredak.

Nakon toga – započevši primer u subotu – izvoditi jednu od osam vežbi oko pet minuta tokom dana. Određenu vežbu izvoditi uvek istoga dana, dakle, subotom ispravno mišljenje, nedeljom ispravna odluka, ponedeljkom govorenje, utorkom ispravni postupci, sredom ispravno nastojanje itd.

ISPRAVNO MIŠLJENJE – Subota

osobine (1)Postići najbolje mišljenje o nekoj stvari u saglasnosti sa onim kako se stvar prikazuje; nepristrasno mišljenje u svakom pogledu bez unošenja u proces mišljenja sviđanja ili nesviđanja.

Treba paziti na svoje predstave i misli, misliti treba samo značajne misli, postepeno, u mislima treba postepeno razlučivati bitno od nebitnog, istinu od prostog mnjenja i večno od neprolaznog.

Pri slušanju govora bližnjih treba pokušati ostati potpuno miran u svojoj unutrašnjosti i odreći se svakog odobravanja, a naročito svakog negativnog suda (kritikovanja, odbijanja), čak iu mislima i osećanjima. – GRUPA MUDROSTI

ISPRAVNO RASUĐIVANJE / ODLUKA – Nedjelja

Prosuđivati treba prema ispravnom mišljenju, nezavisno od svega onoga što je ostalo iz prethodnih inkarnacija.

Odlučiti se čak i za ono najbeznačajnije posle razložnog, kompletno promišljanja. Svako nepromišljeno delovanje, svaku nepromišljenu delatnost, treba držati daleko od duše. Za sve treba uvek imati dobro odmerene razloge. A od svega onoga, čemu ga ne nagoni neki značajan razlog, treba bezuslovno odustati. Ako ste uvereni u ispravnost 1 donesene odluke, onda se nje treba pridržavati sa unutrašnjom postojanošću. – GRUPA MUDROSTI

ISTINIT GOVOR – Ponedeljak

Nakon što smo postigli ispravno mišljenje i ispravno rasuđivanje o stvarima, to treba i manifestovati kroz govor. Svako naše objavljivanje mora odražavati prethodno 2. – GRUPA MORALNE DISCIPLINE

ISPRAVNO DELOVANJE – Utorak

Svako delo treba se temeljiti na ispravnom mišljenju, ispravnom rasuđivanju i ispravnom (istinitom) govoru. Delovanje ne sme biti pod uticajem simpatija ili antipatija, niti pod uticajem mračnih sila samskara (karmičkih obrazaca).

Govor treba da sadrži samo ono što ima smisla i značaja. U tom smislu treba prestati govoriti radi govorenja – radi razonode. Treba izbegavati uobičajenu konverzaciju, gde se govori šaroliko o svemu i svačemu; pri tome se ne sme isključiti iz razgovora sa svojim bližnjima; baš u razgovoru se govor treba postepeno razviti do svog punog značaja. Treba svakom reći i odgovoriti, ali sa potpunom promišljenošću, nakon što ste stvar sagledali sa svih strana. Nikad ne govorite bez razloga – radije ćutite. Ne govorite ni mnogo, ni malo reči. Najpre mirno saslušajte i preradite. – GRUPA MORALNE DISCIPLINE

ISPRAVAN NAČIN ŽIVOTA – Sreda

Nastojati iz svakog stanja ili situacije u koju nas je postavila sudbina izvući ono najbolje.

Treba živeti u skladu sa prirodom i sa duhom, i ne treba se izgubiti u spoljnim tričarijama života. Treba izbegavati sve ono što u život unosi nemir i žurbu.

[adsenseyu1]

Ne prenagliti, ali takođe ne biti ni trom. Život treba posmatrati kao sredstvo za rad radi višeg razvoja i delovati shodno ovome. – GRUPA MORALNE DISCIPLINE

ISPRAVNA NAVIKA – cetvrtak

Nastojati da ono što proističe iz ispravnog mišljenja, ispravnog rasuđivanja, istinitog govora, ispravnog dela i ispravnog življenja pređe u naviku, a osloboditi se navika iz samskara, iz prošlih života. – GRUPA KONCENTRACIJE

Ne činiti ništa što leži izvan sopstvenih snaga, ali ne treba ništa ni propustiti što leži unutar njih. Treba gledati iznad svakodnevice, preko trenutaka, i postaviti sebi ciljeve i ideale koji su u vezi sa najvišim dužnostima čoveka – na primer truditi se razvijati u smislu datih vežbi, da bi posle mogao utoliko više pomagati i savetovati bližnje, iako možda ne zapravo u najbližoj budućnosti.- sve prethodne VEŽBE UČINITI NAVIKOM – GRUPA KONCENTRACIJE

ISPRAVNA PAŽNJA – Petak

Nastojati uvek iskoristiti ono što je već naučeno, znati povezati prošlost sa sadašnjošću.

Ništa ne treba da prođe pored nas, a da nam ne pruži priliku da sakupljamo iskustva korisna za život. Ako učinimo nešto pogrešno ili nesavršeno, neka to postane povod da neku sličnu stvar kasnije učinimo pravilno ili savršeno.

Ne treba ništa činiti, a da se ne osvrnemo unazad na događaje, koji bi mogli biti od pomoći pri sadašnjim odlukama i delima.

Može se učiti od svakog čoveka – takođe i od dece – ako se pazi. – GRUPA KONCENTRACIJE

(atma)