MISTERIJA DUBLJIH SLOJEVA ŽENSKE DUŠE: Otkrijte koja ste Boginja i što to znači

skulptura

pixabay

U našem dubokom nesvesnom kriju se arhetipovi koji nam oblikuju stavove , ponašanje i ličnost . Oni nam ponekad pomažu , ali zapravo nas ograničavaju i onemogućavaju nam da razvijemo stvarne potencijale . Bez obzira na to da li se poistovećujete sa suprugom , majkom , mudrom ženom ili ratnicom , u vama ima prostora za sve njih
 U našem dubokom nesvesnom kriju se arhetipovi koji nam oblikuju stavove, ponašanje i ličnost. Oni nam ponekad pomažu, ali zapravo nas ograničavaju i onemogućavaju nam da razvijemo stvarne potencijale. Bez obzira na to da li se poistovećujete sa suprugom, majkom, mudrom ženom ili ratnicom, u vama ima prostora za sve njihMnogi ljudi uvereni su kako je ono što im se događa jedinstveno, svojstveno samo njima i da su drugačiji od svih drugih. To razmišljanje nije daleko od istine. Naše ambicije, sklonosti, ponašanja takvi su zbog okolnosti koje nas određuju od dana rođenja, no postoji i nešto što je deo dubljih slojeva naše duše. Taj deo, koji spada u duboko nesvesno, često je pod uticajem sila koje su u ljudskoj psihi prepoznate od antičkog doba i mitovima se prenose iz generacije u generaciju. I tako se, hteli ne hteli, možemo prepoznati i u drugim!

[adsenseyu1]
Karl Gustav Jung, začetnik analitičke psihologije, razlikovao je u tom nesvesnom dva sloja: lično i kolektivno nesvesno, a upravo iz tog kolektivnog, zasnovanog na mitovima i simbolima, razvila se arhetipska psihologija koju su nakon njega usavršavali mnogi sledbenici – jungijanci.Jedna od njegovih učenica je i Jean Shinoda Bolen, koja je svojim radom ušla u najdublje slojeve nesvesnih i arhetipskih sila koje utiču na našu ličnost, pod uticajem kojih smo toliko različiti, a opet slični jedni drugima. Kombinujući grčku mitologiju i arhetipove koji su iz nje razvijeni – unutrašnji, duboko nesvesni obrasci doživljavanja i ponašanja – JS Bolen je u svojim knjigama Bogovi u svakom muškarcu i Boginje u svakoj ženi opisala vrste muškaraca i žena, dajući im imena prema bogovima i boginjama iz starogrčkih mitova.

Arhetipovi nam mogu pomoći da razvijemo sopstveno ponašanje i izbore, ali i dati nam ideju kako da sebi pomognemo njihovim aktiviranjem. Upravo na taj način možemo ublažiti ili otkloniti negativne obrasce u ponašanju i postati bolje, uravnotežene i srećnije osobe. I sama sam nekoliko važnih životnih situacija razrešila upravo aktiviranjem arhetipa koji mi je ponudio kvalitetnije izbore od onoga koji je tada bio dominantan.

Postoji sedam osnovnih arhetipova koji vladaju ženama, a na koje nam pažnju skreće Jean S. Bolen: boginja Afrodita – arhetip ljubavnice, Artemida – arhetip sestre, Atina – tatina ćerka, Demetra – majka, Hera – supruga, Hestia – mudra žena, tetka i Persefona – mamina ćerka.

Možemo se prepoznati u jednom ili više arhetipova koji vladaju našim životima u različitim životnim periodima. Ograničenja koja osećamo kad se poistovetiti sa 1 boginjom često prevazilaze prednosti koje imamo u njihovoj koži. No znanje o prednostima i nedostacima (tamna strana) svake, kao i o načinima kako probuditi arhetipske boginje u sopstvenom životu, možemo iskoristiti za svoju dobrobit i dobrobit onih koji nas okružuju.

U ovom tekstu osvrnućemo ću se na deo svih arhetipova koji se odnosi na ljubavni život i ponuditi savet šta učiniti ako u svojoj strukturi kao dominantan imate neki arhetip, a izostaje kvalitet u ljubavnom odnosu. I sama sam, često spontano, u životu pravila izbore koji bi u meni probudili onu boginju koja daje rešenje, a jednom sam, odustajanjem od onoga što bi Demetra učinila, uspela da ostvarim temeljnu promenu ponašanja prema sopstvenoj ćerki, što je rezultiralo našim izuzetno kvalitetnim odnosom.

[adsenseyu1]
Afrodita – boginja ljubavi i lepote, arhetip ljubavnicePredstavlja senzualnost, uživanje i lepotu, prisiljavajući ženu da ostvari i kreativnu i prokreativnu ulogu. Žena kod koje dominira ovaj arhetip je zavodnica, dama, privlači muškarce i uživa kad su oni u nju zaljubljeni. Kao žena može biti izuzetno zahtevna, a sebe će realizovati ako razvije svoju kreativnost. Često žudi za decom, ali inspiracija za to nije u majčinstvu, nego u zaljubljenosti u muškarca s kojim želi potomstvo. Zanimljivo je da privlači muškarce, ali često nije srećna u ljubavi jer je privlače uglavnom oni koji za nju ili prema njoj nisu dobri. Imaće osobito problematičan odnos s muškarcem Hefestom, koga je majka odbacila pa prema ženama istovremeno oseća privlačnost i mržnju. Zaljubljiva je i za svakog muškarca misli da je onaj pravi, no samo dok traje zaljubljenost. Drugi česti obrazac je da se zaljubi u muškarca koju nju ne želi.

Pomaže joj razvoj arhetipova Here ili Demetre u majčinstvu, ili Hestija kako bi pod kontrolu stavila svoju strast, koja može biti razorna.

Artemida – boginja lova, arhetip sestre

Personifikuje nezavisnu ženu, usmerenu prema dostignućima, takmičarskog karaktera. Žena Artemida živi u pokretu (aktivan život), potrebni su joj stalni izazovi, a brak i deca joj nisu potrebni ako nema aktivne arhetipove Here ili Demetre. Iako joj emotivna bliskost nedostaje, lako će je kompenzovati bliskim prijateljskim i bratskim odnosom. Često je razorna u odnosu na druge, lako povredi druge ili im nanese štetu.

Rešenje je da kroz sopstveni bol nauči biti ranjiva. Najnegativniji aspekt njenog karaktera su emocionalna nedostupnost i nemilosrdnost, a rešenje je razvijanje saosećanja prema drugima, kao i opraštanje sebi i drugima. Tada postaje svesna da joj je bliskost potrebna kao i nezavisnost.

Atina – boginja mudrosti, arhetip tatine ćerke

Predstavlja racionalnu, samouvjerenu ženu kojom vlada razum, a ne srce. Može biti prestroga i tako uplašiti muškarca. U odnosu sa muškarcem teži partnerstvu, ravnopravnosti i uvažavanju. Kao ćerka koja je očeva mezimica, naklonjena je moćnim muškarcima koji odgovaraju arhetipu patrijarhalnog oca, šefa, vođe. Voli uspešne muškarce i sama bira svog partnera, a oni je često razočaraju.

Rešenje se nalazi u otkrivanju deteta u sebi, odustajanju od svemoći i izgradnji kvalitetnog odnosa s majkom. Razvijanjem sopstvenog materinstva i aktivacijom arhetipa Demetre uči razumeti vlastitu majku, druge žene, ali i sebe. Tada postaje spontana, opuštenija, a ujedno dopušta drugima da je uteše i zagrle, odustajući od uloge ratnice i mudre sveznalice.

Demetra – boginja žita, arhetipska majka

Predstavlja ženu nagonski orijentisanu na sopstvenu decu. Ovaj arhetip simbolizuje materinski instinkt, posebno ako je reč o ženi koja ima ćerku. Ona može biti velikodušna, ali i destruktivna majka koja ne zna da se odvoji od dece kad odrastu i želi po svaku cenu biti ona koja kontroliše. Tako se može ponašati i u odnosu prema muškarcima, postajući im majka. Brak joj nije prioritet, kao Heri, a za razliku od nje uvek će se pre odlučiti podržati svoju decu nego muža. Pasivna agresija i depresija najčešći su problemi sa kojima se susreće, naročito kada deca odrastu.

Rešenje pronalazi kad svesno odustaje od kontrole, podstiče nezavisnost vlastite dece i razvija sopstvene interese koji će joj obezbediti svrhu i van materinstva.

Hera – boginja braka, označena arhetipom kao supruga

Njen je prvenstveni – cilj udaja i muž joj je uvek na prvom mestu. Privlači je brižan i sposoban muškarac, a svom suprugu će u svakoj situaciji dati prednost, čak i pred vlastitom decom. Dan venčanja smatra najvažnijim danom u životu. Može biti izuzetno ljubomorna i posesivna ako je nesigurna u sebe. Negativnu stranu žene Here probudit odbacivanje od strane bračnog partnera. Ako je muž prevari, svoju će ljutnju usmeriti na suparnicu. Sreća žene Here zavisi o tome koliko joj je muž odan, koliko mu je važan brak i koliko je ceni kao suprugu. Čak i kada se rastane, oseća se i ponaša kao legitimna žena bivšeg muža. Neudata Hera osećaće se neispunjenom i neuspešnom.

Okrenutost radu i stvaranju kao i aktiviranje Atine može ublažiti negativne posledice ovog arhetipa.

 
Hestia – boginja ognjišta, arhetip mudre žene, tete

To je usamljena žena, ali i žena koja u vlastitom domu nalazi zadovoljstvo i mir. Često su to tihe i nenametljive žene, a ako dožive emocionalnu povredu, povlače se u sebe. Može se osećati kao stranac u sopstvenoj porodici, izolovana od braće, sestara i roditelja. Seksualnost joj nije jako važna. Privlačna je tradicionalnim muškarcima koji žele tihu, nenametljivu ženu i brižnu domaćicu. Ako doživi gubitak emocionalnog uporišta u vlastitom domu, nužno joj je da pronađe sopstveno ja.

Osnovni zadatak za nju tada je raditi na sopstvenom samopouzdanju aktiviranjem arhetipa Atine ili Artemide.

Persefona – gospodarica podzemlja, arhetipska mamina kći

Žena koja je sklona pokornosti, žrtvi, udovoljavanju drugima i potrebi da je drugi vole. Njen je osnovni problem nespremnost na odrastanje, prevelika bliskost s majkom i pasivnost u stavovima prema okolini. U odnosu sa muškarcem nesvesno se prilagođava onome što muškarac želi da ona bude. Mladolika je i prilagodljiva, što ne znači da nije jaka. Negovanje strpljenja, kao i sposobnost da čeka da se situacija promeni i da se razjasne njena sopstvena osećanja među najvažnijim su pozitivnim karakteristikama žene Persefone.

Razvijanje sposobnosti slušanja, uzdržavanje od predrasuda i osuđivanja unapred mogu joj pomoći u razvijanju osetljivosti prema drugima. Razvijanje dobrote prema sebi pomoći će u razvijanju najpozitivnijih aspekata ovog arhetipa.

Preporučio da pročitate knjigu JS Bolen Boginje u svakoj ženi, saznati više o ovoj temi, pronaći se u arhetipovima i izaberete aktivirati one boginje koje će vam omogućiti primerenije ponašanje, izbore i rezultate.

(lovesensa.rs)