ISPOVEST: Kako sam postao LOVAC!

Foto: pixabay

Osvanulo je jutro kakvo se može poželeti. Sneg je sve pokrio. Sveže je i hladnoća pali po licu i rukama. Moj otac i ja već smo na nogama

Spremni smo za polazak: ranci, puska, oprema. S nama je i verni pas ‘Murga’. Bez njega se ne bi moglo ništa uraditi

Pošli smo i brzo zašli u gustu šumu. Sneg je kao oštar pesak ponekad leteo pravo u oči i udarao nam u lice.

Naš Murga je leteo čas ispred nas, čas u stranu, kevtao je i kao da se radovao.

Išli smo čiitav čas, Murga je kratko lajao, ubrzano, iskidano. ponekad ga nismo mogli videti. Ali se brzo vraćao!

Počeo nam je nešto na svoj način kazivati.

Foto: Dnevne.rs /pixabay

Ja ga nisam mnogo razumevao, ali je moj tata s njim razgovarao šapatom fotovo kao daje tu, pred njim bio čovek, neki drug njegov.

Murga je opet keteo napred i vraćao nam se u susret. Opet bi tati saopštavao šta je namirisao i čuo.

Jednom mi tata dade znak da sednem iza njega. Ja sedoh u sneg i nisam se micao. Murga se u daljini čuo!

Odjednom se čuo pokret – nekakvo sitno fijukanje, brektanje i zamorno disanje. Sve brže i brže, bliže i bliže. Ja tek čuo pušku: otac je opalio

Na dvadesetak koraka od nas prevrte se kao nekakvo mrkožuto klupče, ali dosta veliko! Sneg se na tom mestu nekako vrteo, kovitlao.

Nisam mogao razaznati šta je: kao da je sneg oživeo. Tek malo potom iza njega se prope životinja. To je bila dosta velika lisica.

Murga ju je naterao ka tati. A on ju je nanišanio  i lovačkom puškom tako pogodio, da nije odmah uginula nego se još prevrtala po snegu.

Tata joj je prišao, ali je ona već bila na zemlji, izdisala je….

Tata je prebacio preko ramena iako je bila dosta teška. Krv joj teče iz rane i iz usta i stače se niz tatin kožni kaput…

Ali ništa ne mari: on je danas imao sreće. Ja sam za njim poskakivao i od radosti nisam znao šta da radim.

Foto: Dnevne.rs /pixabay

Hitali smo kući da se pohvalimo koliko Murginom veštinom, toliko i tatinim sigurnim gađanjem.

Tako se svršio ovaj lepi dan. Ja sam već postao lovac. Iako nisam ništa ulovio, ipak sam ponešto naučio: video sam šta radi tata, kako treba mnogo i snage i veštine pa da se bude dobar lovac

Dnevne.rs