“U mrtvačnici sam video sina. Bio je lep. Ruke su mu bile hladne… A onda sam video izveštaj lekara”

otac

Foto: Privatna arhiva

Kad god dođem kući očekujem da vidim sina, da je tu. A njega nema. Onda odem na groblje, isplačem se i pitam se zašto se sve ovo dogodilo. Gledam ljude koji prolaze ulicom. Svi oni žive, idu dalje… Ja stojim u mestu, ni živ ni mrtav. Porodica mi je osakaćena i sa prazninom u grudima…