TAJNI DOKUMENT CIA: DOS dobio novac od Amerike, ŠOK CIFRA, a cilj – Kosovo

revolucija

Foto: Tanjug

Portal srbijadanas.com predstavila je dokument CIA od 16. decembra 1998. godine u kom CIA sugeriše Vladi SAD da uplati 35 miliona dolara za rušenje režima u Beogradu, a predsednik SRS Vojislav Šešelj kaže za naš portal da je prava cifra bila 150 miliona dolara, jer DOS je novac dobijao i drugim kanalima.

Rashodi za rušenje režima i subverzivne antidržavne delatnosti su podeljeni u 8 stavki, a najveći iznosi su predviđeni za medije i političke stranke, po 10 miliona dolara, manji za unutrašnje NVO i za univerzitetsko obrazovanje, po 5 miliona američkih dolara.

Dva miliona dolara je predviđeno za omladinske organizacije, a najmanje za sindikate, nezavisno sudstvo i članove izbornih komisija, po jedan milion dolara.

Prof. dr Ratko Marković, tadašnji potpredsednik Vlade, zapitao se 1999. godine “kakvo je to nezavisno sudstvo koje se plaća“!?

– Amerika shvata demokratiju kao kupovinu narodnih glasova, kao podmićivanje građana. Takvu demokratiju ostvaruje CIA, a ne narod – govorio je prof. dr Ratko Marković.

VEDRANA RUDAN: Svi vi hrvatski fašisti…

Dokument predviđa i formiranje posebne međunarodne grupe, u čijem bi radu učestvovale i unutrašnje NVO.

U dokumentu se priznaje da je Vlada SAD za rušenje režima u Beogradu 1998 godine dala 15 miliona dolara.

Predsednik SRS, a u to vreme potpredsednik Vlade prof. dr Vojislav Šešelj, predvideo je svrhu američkog finansiranja za subverzivne antidržavne delatnosti, o kom je otvoreno govorio.

– Centar svega su Kosovo i Metohija. Ovi kvislinzi, ova subverzija se finansira da bi se lakše Amerikanci i njihovi saveznici dočepali Kosova i Metohije, da bi otrgli taj deo Srbije od države matice – rekao je Šešelj 12. januara 1999. godine, manje od mesec dana posle nastanka ovog dokumenta.

Šešelj: Samo Amerikanci su dali 150 miliona dolara

Predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj kaže da je novac za lidere DOS dolazio i iz drugih Zapadnih država, kao i raznih NVO.

– 1999. godine samo Amerikanci su dali 150 miliona dolara, a novac su davale i razne NVO i druge Zapadne države. Prozapadna opozicija je bila zatrpana novcem, a kako to obično biva, najveći deo novca je otišao u privatne džepove lidera DOS, od Zorana Đinđića, pa nadalje… 2000. godine lakše je u Beogradu bilo naći dolare nego marke – kaže Šešelj za portal srbijadanas.com.

LIDL OTVARA VRATA ZA KUPCE U SRBIJI 11. OKTOBRA – evo u kojih 12 gradova

Kompletan prevod CIA dokumenta možete pročitati u nastavku teksta.

Promocija demokratije u Jugoslaviji 

– osnovni elementi za finansijsku podršku –

Vašington D.C.

16. decembar 1998. godine

Vlada SAD bi trebalo da bitno poveća svoju podršku demokratiji u Jugoslaviji sa sadašnjeg nivoa od 15 miliona dolara na 35 miliona dolara u ovoj fiskalnoj godini. To bi trebalo da bude deo široke diplomatske inicijative usmerene ka razvijanju alternativa autoritarnom režimu u Beogradu i ka širenju spektra kontakata Zapada.

Američke i evropske nevladine organizacije bi trebalo ohrabrivati da povećaju svoje prisustvo u SRJ; Vlada SAD bi trebalo da širi uključivanje privatnih građana SRJ u regionalne programe.

Jedno od osnovnih usmerenja bi trebalo da bude razvijanje nove generacije lidera, koji poštuju politički pluralizam, tržišne reforme, vladavinu prava i toleranciju.

Ovaj napor bi trebalo da uključi i odlučniji javni stav: narod Jugoslavije zaslužuje bolje od sadašnjeg autoritarnog režima.

SAD bi trebalo da predvode svoje saveznike u politici snažne, bespovratne podrške demokratskoj Srbiji, kao što je činjeno u ostalim delovima Centralne i Istočne Evrope.

Usmerenost na demokratske institucije
Otvoreni mediji – 10 miliona dolara

*Širenje publike kroz obezbeđivanje neophodnih infrastrukturnih poboljšanja, kao i kvalitetnog zabavnog i informativnog programa

*Obezbeđivanje saveta, tehničke podrške i profesionalne obuke

*Finansiranje pravne zaštite i fondova za samozaštitu za progonjene novinare i medije

*Davanje publiciteta slučajevima proganjanja

Lokalne nevladine organizacije (NVO) – 5 miliona dolara

*Odgovor na lokalne potrebe za obuku NVO

*Finansiranje balkanskih regionalnih mreža “think tank”-ova i medijskih organizacija

*Formiranje pravničkih timova, spremnih i voljnih da brane NVO i medije protiv koje se vode sudski postupci

*Sejanje klica multietničkih NVO, usmerenih na suštinska osetljiva pitanja (npr. ljudska prava, zaštita okoline, ekonomski razvoj)

TRAGIČNA SUDBINA BALKANSKE PORODICE: Otac i dva sina ratovali na tri strane u BiH (VIDEO)

*Pospešivanje stvaranja saveza NVO za samozaštitu protiv represije, za odgovarajuću izbornu aktivnost i profesionalni razvoj (pravnici, novinari, nastavnici, naučni radnici)

Sindikati – 1 milion dolara

*Pospešivanje članstva u sindikatima, uključujući i među penzinerima i nezaposlenima

*Olakšavanje veza organizacija iz Evropske unije i jugoslovenskih studentskih organizacija

*Podrška progonjenih sindikalnih lidera kroz fondove samozaštite i akcije

Obrazovanje – 5 miliona dolara

*Podrška alternativnim obrazovnim mrežama

*Podrška profesorima koji su otpušteni zbog toga što su odbili da potpišu nove ugovore

*Razvijanje alternativnih nastavnih sadržaja čiji je naglasak na demokratiji i rešavanju konflikata

Nezavisno sudstvo – 1 milion dolara

*Obuka sudija u postupcima koji zadovoljavaju međunarodne standarde

*Podrška onima koji su otpušteni ili podvrgnuti političkim pritiscima

*Podrška kombinovanom međunarodnom/domaćem probnom programu praćenja

Političke partije 10 – miliona dolara

*Širenje obuke političkih partija u organizovanju osnovnih ćelija

*Zagovaranje konsolidacije opozicionog političkog bloka

*Ohrabrivanje koalicija političkih partija sa NVO, koje bi trebalo da preduzimaju paralelne, nadpartijske zadatke: aktiviranje učešća omladine, obuka birača i praćenje medija

*Razvijanje “drugog ešelona” partijskih rukovodilaca iz provincije, na opštinskom nivou, iz sektora koji nisu ranije bili politički aktivni, kao i aktivnosti “generacija naslednika”

*Obezbeđivanje podrške lokalnim vlastima u kontroli odgovorne opozicije

Izborne komisije – 1 milion dolara

*Obuka članova u administrativnim procedurama dostupnim javnosti

*Finansiranje izborne tehnologije koja sprečava nameštanje rezultata

SAMO MONSTRUM MOŽE DA URADI OVO: Uznemirujuća objava se ŠIRI DRUŠTVENIM MREŽAMA na račun MALOG DUKIJA!

*Podrška procedurama popisa/registracije

Omladinske organizacije – 2 miliona dolara

*Promocija demokratskih studentskih organizacija

*Finansiranje putovanja u inostranstvo za studentsko rukovodstvo

*Podrška studijskih programa i programa obuke u Evropi i SAD

Formiranje međunarodne grupe za podršku

*Sazivanje grupe donatora koja bi se redovno sastajala radi razmatranja prioriteta

*Pozivanje jugoslovenskih NVO da učestvuju u radu te grupe i da daju komentare na međunarodne programe

*Formiranje međunarodne savetodavne mreže radi podrške demokratskom razvoju

(Dnevne.rs/Izvor: Srbija Danas.com)