Najodvratniji komentar na vest o hapšenju Gorana Jankovića, a još je bizarnije to ko ga je napisao

hapšenje

Foto: Facebook/Goran Jankovic

“Mi ne znamo šta se događalo u pozadini zločina, ne znamo ništa osim onoga što su plasirali mediji, mi ne znamo kakva je bila ta žena i ta tašta”.