Kasapin i pas (POUČNA PRIČA)

Foto: Dnevne.rs /pixaba

Kasapin koji se zabavljao svojim poslom u mesari, dođe komšijski pas, ukrade mu volujsko srce, pa stane bežati.

Kad je podaleko izmakao spazi ga kasapin i reče mu:

  • E takav li si ti majstor! Idi i uživaj, ali znaj da mi nisi uzeo, nego si mi dao srce i pamet, jer ću drugi put znati kako ću se sa tobom ophoditi

Naravoučenije: Naša poslovica kaže: ”Ko me brzo prevari, hvala mu. Ako me i drugi put prevari, još veća mu hvala – moj krivica što ga se nisam čuvao, znajući kakav je”

Lažljivac sebi najviše škodi  jer i kad iskreno bude nešto mislio, niko mu neće verovati!

Tako i sama istina gubi svoju cenu kad je lažljivac kaže. Poverenje i pošteno ime prekrasne su osobine u životu i njih ni more ne može potopiti ni nesreća umanjiti

(Izvor: Dnevne.rs)