Čeka vas NOVAC na prvom šalteru ako ste NEZAPOSLENI, potrebno je samo da ispunite jedan uslov

pare

Foto: telegraf

Nacionalna služba za zapošljavanje saopštila je da će preko Poštanske štedionice danas biti isplaćena redovna naknada nezaposlenim licima za mesec decembar 2017. godine.

Privremena novčana naknada za decembar prošle godine, onim licima koji žive na i izvan teritorije Kosova i Metohije, biće isplaćena u sredu 24. januara 2018. godine.

Pravo na novčanu naknadu ostvaruje se pod uslovima i na način propisan Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, a Zakon se primenjuje počev od 23. maja 2009. godine.

Obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti je deo sistema obaveznog socijalnog osiguranja građana kojim se obezbeđuju prava za slučaj nezaposlenosti na načelima obaveznosti, uzajamnosti i solidarnosti.

Nezaposleni ima pravo na novčanu naknadu u slučaju prestanka radnog odnosa ili prestanka obaveznog osiguranja, po osnovu: prestranka radnog odnosa otkazom od strane poslodavca, u skladu sa propisima o radu, i to:

ON JE VARAO NA PLIVANJU ZA KRST ČASNI: Ali gore od prevare je ono što je IZJAVIO PRED KAMERAMA! (VIDEO)

– ako usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem određenog posla ili dođe do smanjenja obima posla, u skladu sa zakonom, osim lica koja su se, u skladu sa odlukom Vlade o utvrđivanju programa rešavanja viška zaposlenih, svojevoljno opredelila za novčanu naknadu ili posebnu novčanu naknadu – u većem iznosu od visine otpremnine utvrđene Zakonom o radu

– ako zaposleni ne ostvaruje rezultate rada, odnosno nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi; prestanka radnog odnosa na određeno vreme, privremenih i povremenih poslova, probnog rada; prestanka funkcije izabranih, imenovanih i postavljenih lica, ukoliko nije ostvareno pravo na mirovanje radnog odnosa ili naknadu plate, u skladu sa zakonom;

 prenosa osnivačkih prava vlasnika, odnosno člana privrednog društva; otvaranja stečaja, pokretanja likvidacionog postupka i u drugim slučajevima prestanka rada poslodavca, u skladu sa zakonom; premeštaja bračnog druga, u skladu sa posebnim propisima; prestanka radnog odnosa u inostranstvu, u skladu sa zakonom, odnosno međunarodnim sporazumom.

IVICA DAČIĆ: “Priznanje Kosova – bajka, učlanjenje u UN – fatamorgana”

“NJUJORK TAJMS”: Hod po tankoj liniji predsednika Srbije!

(Dnevne.rs/Izvor: Telegraf.rs)