Početna TEMA DANA Оficir аmеričkоg rаtnоg vаzduhоplоvstvа: Naši avioni ne mogu da pariraju ruskom SU-35!