Stručnjaci sada tvrde da je pivo bilo to koje je nateralo čovečanstvo da se veže za zemlju i počne da se bavi poljoprivredom. Kultivisanje žitarica predstavljalo je prelaz od ranijeg…