Dovoljno tečnosti može da predupredi stvaranje kamenaca i infekcija mokraćnog trakta, čak i nastanak raka mokraćne bešike. Najnovija saznanja stručnjaka upućuju na to da dovoljno tečnosti može da prevenira i…