Olakšavaju život: Prepoznavanje pesama, čitanje knjiga, brisanje podataka koje bi trebalo sakriti samo su neke mogućnosti koje pružaju programi za pametne telefone Android platforma nudi ogroman broj aplikacija, koje se…