Krsna slava je naš najstariji običaj i jedno od glavnih obeležja nacionalne kulture. Kućnom zaštitniku se vraćaju i porodice koje su tokom prethodnih decenija potpuno napustile ovaj običaj KRSNA slava…