Ugostiteljski, zanatski i trgovinski objekti će za vreme prvomajskih praznika raditi po izmenjenom radnom vremenu. Dežurni prodajni objekti, pretežno prehrambeni, u sredu, 30. aprila, moraju da rade najmanje od 9…