Ministarstvo spoljnjih poslova Kine pozvalo je međunarodnu zajednicu da odbaci politiku Hladnog rata NATO–a i da stvori novu organizaciju koja će pružiti bezbednost celom svetu. „Verujemo da je NATO proizvod…