Jedan američki naučnik podvrgao se veoma bolnom eksperimentu kako bi utvrdio koja su mesta na telu najosetljivija. Majkl Smit sa Univerziteta u Kornelu u SAD  je odabrao 25 mesta na…

Muškarci moraju poraditi na samopouzdanju. Nedavna studija pokazala je da ih je gotovo 50 posto nezadovoljno veličinom svog penisa. Ista je studija pokazala da je 84 posto žena zadovoljno kada…