Iako predmet divljenja i obožavanja već dve hiljade godina, niko ne zna koje je rase bio Isus Hrist I kao svake godine uoči Božića, i ove godine vođene su raspravo o tome…