Prve 3 reči koje vidiš najbolje te opisuju

5. aprila 2014.

Pogledajte ova izmešana slova. Na slici su poređane reči po principu osmosmerke. Prve tri reči koje vidite, najbolje vas određuju kao osobu. Pokušajte, veoma je zanimljivo. (Dnevne)