MIROSLAV LAZANSKI: „Đekna u Crnoj Gori“

11. juna 2017.

Hoće li neke bivše jugoslovenske republike u težnji da se što brže integrišu u evroatlantske strukture i dodvore inostranim sponzorima postati puki instrument antiruske histerije koja danas vlada, pre svega, u SAD? Piše: Miroslav Lazanski Naime, Stejt Pročitaj još…

1 2 3 7