Najveći državni klijenti bili su ‘Dunav osiguranje’ sa 1,344 milijarde dinara i ‘Agencija za osiguranje depozita’ sa 1,3 milijarde dinara. Deset najvećih deponenata iz državnog sektora su u „Univerzal banci“,…