Autori ovih fotografija sigurno nisu mnogo razmišljali u momentu nastajanja istih Nije lako shvatiti, a kamoli objasniti šta se događa u glavama nekih ljudi. Njihove briljantne ideje rezultiraju prizorima kakve inače…