Evropskom sistemu brzog informisanja o rizičnim proizvodima Rapeks prijavljeno je 2.364 artikla koji mogu biti opasni, među njima je i dva iz Srbije – dva mleka za sunčanje. Evropskom sistemu…