Da biste izračunali svoj lični numerološki broj za 2017. godinu, potrebno je da uradite sledeće: Saberite dan i mesec rođenja, zatim tom broju dodajte broj 1 (koji se dobije sabiranjem…