Građani Srbije, iako velika većina to ne zna, mogu da koristi usluge doktora besplatno prilikom putovanja u inostranstvo, ukoliko se radi o hitnim medicinskim uslugama. Države u kojima naši građani…