Početna POGLEDI Ratko Dmitrović: U EU nema mesta za čoveka. Samo ugalj i čelik. Novac i profit…