Živiš samo jedan dan! (POUČNA PRIČA)

U jednome malom selu, u dalekom kutku zemlje, živeo neki stari, mudri čovek. U jednome malom selu, u dalekom kutku zemlje, živeo neki stari, mudri čovek. Bilo mu devedeset godina, a izgledao je zadovoljan i sretan. Onda mu neko reče: “Proživeo si…